Welcome to banthaen police เว็บไซต์ อยู่ระหว่างปรับปรุง สภ.บ้านแท่น ยินดีต้อนรับ โทร.0-4488-7117

      
   
ภาพอดีต และ ปัจจุบัน สถานีตำรวจภูธรบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
               

กิจกรรม สถานีตำรวจภูธรบ้านแท่น

ประมวลภาพ โครงการทดสอบสมรรถภาพกำลังพลด้านกรกีฬา ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 255 แชมป์ฟุตบอล 2 ปี ประจำปี 2551 และประจำปี 2557 สถานีตำรวจภูธรบ้านแท่น ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภมิ

              

ดูรูปภาพเพิ่มเติม
งานวันปิยะมหาราช ดูรูปภาพเพิ่มเติม

 

จังหวัดเคลื่อนที่ 16 ตุลาคม 2557 ต.บ้านเต่า่

              

ประชุม กต.ตร.สภ.บ้านแท่น เมื่อวันที่ 10 พ.ย.2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สภ.บ้านแท่น ชั้น 3 รายชื่อ กต.ตร.